Wijk Othene in Terneuzen groeit als kool - artikel PZC

Geplaatst op 23-06-2021

De Terneuzense nieuwbouwwijk Othene groeit als kool. Gino van Driessche, directeur van ontwikkelaar AM Zeeland, verwacht dit jaar de oplevering van ruim honderd huizen en volgend jaar ook. Als het in dit tempo doorgaat, is Othene zeker in 2028 vol.

Wie had dat ooit gedacht? In 2004 luidde nog de voorspelling dat de gemeente Terneuzen in 2020, vorig jaar dus, achtduizend inwoners minder zou tellen. Daar is niets van terecht gekomen. Het inwonertal is niet echt toegenomen, maar ook niet gedaald. En dan was er in 2008 ‘plotseling’ de bankencrisis. De nieuwbouw van woningen viel piepend en knarsend stil, tot pakweg 2015.

Hoe anders is de toestand nu op de woningmarkt, ook in Terneuzen. De vraag is enorm. Nieuwbouwwoningen zijn haast niet aan te slepen. De lage rente stimuleert de kooplust, maar dat is, merkt Van Driessche bijna dagelijks, zeker niet het hele verhaal wat betreft het succes van Othene. De ‘eigen’ inwoners kopen er, maar niet alleen zij. Belgen weten Terneuzen te vinden, een enkeling die uit de Randstad komt, zoals een arts die bij ZorgSaam aan de slag gaat, en vooral expats, hoogopgeleide buitenlandse werknemers.

Nieuwe Zeeuws-Vlamingen
,,Ze komen werkelijk overal vandaan”, weet Van Driessche. ,,We hebben klanten uit Mexico, de Verenigde Staten, Venezuela, China, noem maar op. Zij komen hier werken bij de grote bedrijven in de Kanaalzone. Niet om vervolgens verder te trekken, maar velen om te blijven. De Zeeuws-Vlaamse bevolking vergrijst. We hebben mensen van buiten nodig, zij worden de nieuwe Zeeuws-Vlamingen.”

Sprong over de Kreek
De Sprong over de Kreek heette het groots begin jaren negentig, de ontwikkeling van Othene. De oplevering van de eerste drie huizen was oktober 1996, in Othene-Noord tegen de Westerschelde aan. Zo'n 450 woningen zijn daar verrezen. AM Zeeland, onderdeel van de Koninklijke BAM Groep, is sinds 2003 de ontwikkelaar van Othene-Zuid. Tegen de 950 huizen staan daar nu. Van Driessche: ,,Dit jaar beginnen we nog met de bouw van de duizendste.”

Als dit tempo erin blijft, is heel Othene in 2028 vol. En dan? Van Driessche is daar (nog) niet mee bezig. Hij heeft voorlopig andere zorgen, allereerst de levering van materialen. ,,We wilden laatst beginnen met het bouwrijp maken van een nieuw deel van de wijk. Bleken er geen pvc-pijpen voor de riolering leverbaar.” De nieuwbouwwoede in heel Nederland zal ermee te maken hebben, maar ook het stilvallen van (delen van) fabrieken door de coronacrisis.

Wegontsluiting ondermaats
Dat is een zorg, een andere van Van Driessche is dat de ontsluiting van het rap groeiende Othene nog altijd ondermaats is. Eén hoofdverbinding is er met Terneuzen, de tweede moet er komen door de Laan van Othene te verbinden met de provinciale weg Terneuzen-Zaamslag. Eén boer wil zijn grond niet verkopen. Hij tekende bezwaar aan tegen het tracé voor de verlengde Laan van Othene, maar verloor oktober 2019 bij de Raad van State. Van Driessche: ,,Sindsdien is het helaas stil.”

De AM Zeeland-directeur realiseert zich overigens dat hij het de laatste jaren ‘vrij gemakkelijk’ heeft. Nieuwbouwwoningen verkopen wel. En dan veroorlooft hij zich toch een uitstapje naar de toekomst. ,,De grootste opgave zit hem in de aanpak van de oudere wijken. Het is daarom goed dat er nu echt werk wordt gemaakt van het opwaarderen van de Terneuzense binnenstad, voor de lange termijn. Dat is voor de leefbaarheid van Terneuzen heel belangrijk. En ik weet het, oude wijken vernieuwen is niet gemakkelijk, honderd woningen per jaar bouwen in Othene is simpeler...”

Bron: artikel PZC, Harmen van der Werf, 23 juni

  • Wijk Othene in Terneuzen groeit als kool - artikel PZC

“Othene Terneuzen, natuurlijk wonen voor iedereen!”

Contactgegevens Othene

Smolders Makelaars
Makelaar

Smolders Makelaars